jeudi 21 mars 2019

Marŝado por la klimato


      Sabaton, la 16an de marto en multaj urboj, grandaj kaj malgrandaj, manifestacioj por la klimato okazis.

       Kun mia edzino, miaj filo, bofilino kaj nepino, mi partoprenis en la granda "Civita Marŝado por la klimato" organizita en Caen. 

 
       Sur la placo, atendante la ekiron de la marŝado, granda homamaso kviete kaj atente aŭskultis la paroladojn de plurajn organizantojn/gvidantojn de la manifestacio.

      Antaŭ la ekiro, mi iom promenadis tra la homamaso por foti kelkajn amuzajn sloganojn. "Mia planedo estas same kiel mia biero. Mi malŝatas ĝin kiam ĝi estas varma".

    Tiu ĉi kartono estis fiksita sur la seĝo por bebo, super la bebo kiun portis surdorse la patrino. "KIAM mi estos GRANDA mi volas esti VIVANTA".
    Sube tiu ridema Flava veŝtino marŝadis apud ni. "FINO DE LA MONATO, FINO DE LA MONDO, SAMA BATALO". Ĝeneralan aprobon ricevas tia slogano.
       
     Ĉar la saman tagon, je la sama horo, ankaŭ manifestaciis la Flavaj veŝtoj. Lia loko por kuniĝi estis aliloke en la urbo sed pluraj dekoj da ili partoprenis en la marŝado por la klimato ĉar ili aprobas la agadon por protekti nian planedon.

        Laŭ oficiala raporto, pli ol 5 000 personoj marŝadis tra la centro de Caen. 
4 000 por la klimato kaj 1 000 parte por la sama kialo, pli grandparte por aliaj postuloj.

     Tiu sukcesa manifestacio finiĝis piede de la kastelo kie denove la organizantoj paroladis antaŭ la grandega homamaso. En la tuta lando la oficiala nombro de marŝantoj superis 145 000. SEN PERFORTOJ, SEN KOMERCO BRULIGITA, SEN ALFRONTIĜO KUN LA POLICANOJ..  do... SEN VUNDITAJ PERSONOJ!!!

vendredi 15 mars 2019

Aliaj laboroj (3)      Post nia reveno el la montaro, mi ne nur vizitis la lokojn kie la nova tramo baldaŭ veturos. Mi ankaŭ promenadis tra la centro de la urbo.

      Mi ekkomencis mian promenadon tra la stratoj kiuj permesas atingi la ĉefan bulvardon kie staras multaj el la gravaj komercoj. Antaŭ nia foriro nenio rigardinda estis aperinta.

     Nun la aspekto de tiuj stratoj tute ŝanĝiĝis. Grandaj pavimoj bele metitaj apudas aliajn pli malgrandajn.

        Zorgeme tiu laboristo estas ĉirkaŭanta rondan aperton. Li mezuras la lokon kien tranĉita pavimo estos ĝuste metita. Delikata laboro!

     Jen nun la bulvardo mareŝalo Leclerc, la ĉefa komerca strato. Ĝi multe ŝanĝiĝis. Antaŭ la laboroj busoj veturis tie. Nun nek busoj, nek aŭtoj povos uzi tiun straton. Lokoj por kreskigi florojn, eble arbustojn, estas rezervitaj meze de la vojo.

      Antaŭe la piedirantoj paŝis sur trotuaroj ambaŭflanke de la vojo por busoj. Nun la tuta larĝeco de la strato estas por la piedirantoj. La stratlumigiloj kiuj staris ambaŭflanke staras nun meze de la vojo.


       Larĝa placo je la komenco de la bulvardo estas finita. Ĝi nun atendas la ĝardenistojn kiuj beliĝos la tuton.

      Jam kelkaj benkoj estas je la dispono de la piedirantoj. Mi iom dubas pri la utileco de tiuj ĉi fotitaj ĉar ili frontas la straton uzita de ĉiuj veturiloj!

mercredi 13 mars 2019

Nova tramo (6)

      Post unu monato kaj duono mi vizitis la lokojn kie oni laboras por la nova tramo.

       Alveninte sur la placon Sankta-Petro mi havis surprizon. Grandega tendo staris piede de la preĝejo. De ekstere mi vidis nenion interesan sed mi rimarkis aperton sur la flanko. Ni vidu!

        Mi alproksimiĝis kaj iomete enirante sub la tendon mi vidis relojn kaj laboristojn kiuj zorgis pri ili. Kion ili faras?

       De la eniro kie mi staris mi ne komprenis kion tiuj homoj faras. Kompreneble mi ne rajtis pli antaŭeniri. Mi nur fotis de malproksime.

      Ekster la tendo kaj tute proksime aliaj homoj zorgas pri la ĵus metitaj reloj.

      Antaŭenirante laŭ la avenuo de la 6an de junio, mi plezure malkovris parton de la nova vojo kiu ŝajne estas kvazaŭ finita. Jam la herbo kreskis inter la reloj.

       Tamen ne ĉio estas finita. Ambaŭflanke de la vojo, la tramhaltejoj ne estas pretaj por akcepti vojaĝantojn.

       La metalaj stukturoj atendas la vitrojn de la tegmento kaj flankoj. Ni havas nun konkretan ideon pri la estontaj haltejoj kiuj unuavide estos pli agrablaj ol la malnovaj.

mercredi 27 février 2019

Reveno post longaj ferioj

    Post longa restado en la montaro Alpoj mia edzino kaj mi revenis en Caen.

   Dum tiu ĉi monato mi tute ne skribis sur mia blogo. En la montaro ni travivis kvazaŭ interkrampe, for de nia kutima vivo.

   Ni forgesis la ordinarajn problemojn kaj malfacilaĵojn, nur ĝuante la belecon de la montaraj pejzaĝoj.

    For la manifestacioj de la veŝtoj flavaj! For la laboroj kiuj okazas en nia urbo!
    Pri tio mi raportos venontan fojon. 

     Dum nia restado menciindas la viziton de du japanaj amikinoj el Yokohama. Ili restis nur ses tagojn sed multe ŝatis ĉiujn proponitajn promenadojn. Jen ili kaj mia edzino proksime de la lago de Monto Ceniso, 2000 metrojn alta.

              Fino de tre bela ta!o kaj fino de nia restado en Alta Morjeno!

mardi 15 janvier 2019

Marĝene de la akto 9


    Pasintan sabaton, la 12an, mi iom hazarde (?) aŭ eble ne tiel hazarde, mi troviĝis en la manifestacio de la Veŝtoj flavaj en Caen. Mi devis farigi urinanalizon en laboratorio kiu staras en la urba centro. 
    Sur la strato de la laboratorio mi trovis la manifestaciantojn kiuj malrapide marŝis en la direkto de la urbodomo. Ili estis tiel nombraj kaj premitaj unu kontraŭ la aliaj ke mi ne povis rapide antaŭeniri. Tiam mi akompanis la marŝantojn dum kelkdekaj metroj ĝis la laboratorio. Tamburoj kaj sloganoj kontraŭ Prezidento Macron aŭdiĝis sed ĉio estis relative kvieta.
     Kiam mi eliris el la laboratorio, la lastaj marŝantoj ĵus pasis. Per alia strato mi revenis al mia loĝejo sed retrovis la procesion sur la larĝa avenuo kiu iras de la urbodomo al la Prefektejo. Tiam mi decidis akompani la Veŝtoj flavaj ĝis la fino de la avenuo, tre proksime de mia loĝejo. La etoso estis aparte ĝoja! 
    Kutime la fino de la manifestacioj okazas antaŭ la Prefektejo kie multaj policanoj kaj ĝendarmoj atendas. Ĉi-foje la gvidantoj de la procesio haltis antaŭ la juĝejo, instaliĝis sur la granda ŝtuparo kaj de tie alparolis la homamason.
    Kiam unu slogano estis lanĉita. "Auuu!Auuu!Auuu" kriis la popolamaso, akompanata de tamburaj rulbruoj. Alia slogano? "Auuu! Auuu! Auuu!" kaj rulbruoj de tamburoj... Mi surloke restadis preskaŭ duon horon. Forirante mi estis pli trankvila vidinte homojn certe ĉagrenitaj sed ne dezirante perforte agi.
    
     Bedaŭrinde, same kiel kutime en multaj urboj, huliganoj restis surloke aŭ aliloke en la urbo por alfronti la policanojn, bruligi rubejojn aŭ rompi monstrofenestrojn de magazenoj aŭ bankoj. Tio okazis en Caen posttagmeze kiam la manifestacio estis finita.

      Neniu foto akompanas tiun raporton ĉar mi ne havis mian fotilon!

vendredi 11 janvier 2019

Nova tramo (5)

         Jam de kelkaj tagoj mi ne vizitis la konstruejon de la nova tramo. Mi elektis la lokon piede de la kastelo.

      Ĉi tie la aspekto tutee ŝanĝis. Inter la reloj oni aldonis teron.

    Alproksimiĝinte mi vidis la ĵus metitajn semojn.

      Aliflanke, irante al la placo Sankta Petro, ne plu estas tero sed betono inter kaj ambaŭflanke de la reloj.

Restas ankoraŭ multe da laboro por fari!

   Poste mi revenis sur la avenuo de la 6an de junio. Okazas tie alia speco da laboro. Temas pri konstruado de muroj flanke de la tramvojo.

 Ĉiam petante permeson por foti mi alproksimiĝis.

     Feliĉe tiu speciala maŝino prenas, levas kaj metas la pezajn ŝtonojn sur la ĵusta loko. 
 
 
Iom pli malproksime aliaj laboristoj faras alian laboron.

    Tre precize, delikate, ili metas tiujn pavimojn sur cemento apenaŭ malseka. Kiucele? Ornamaĵo? Ni vidos poste!

jeudi 10 janvier 2019

Post la akto 8

     En Caen, post la akto 8 de la Veŝtoj flavaj, mi iris surloken.

      La unua bildo kiu frapis min estas tiu maŝino bruligita de ekscititaj manifestaciantoj. Ĝi estas nun tute ne uzebla!

      Tutproksime cindroj restas el lignaj bariloj kaj protektiloj. Aliaj metalaj bariloj estis metitaj por fari barikadon.

     Konsternan spektaklon! Dum la alfrontiĝo kun la policanoj kaj ĝendarmoj, kelkaj personoj estis arestitaj. Inter tiuj ĉi kiuj perforte agis, iuj estis ebriaj aŭ jam konataj de la juĝistoj sed ne apartenas al la movado de Veŝtoj flavaj.

      Kvankam tiuj laboristoj surmetas flavajn vestaĵojn, ili ne estas Veŝtoj flavaj! Male! Ĉar ekde lunde matene ili devis forigi la bruligitajn objektojn kaj cindroj.