dimanche 30 décembre 2018

Veŝtoj flavaj, Aktoj 6 kaj 7

  
      Sabaton la 22an de decembro, la Veŝtoj flavaj estis malpli nombraj ol la antaŭaj sabatoj: 38 000 en la tuta lando laŭ la ministerio de Enlandaj Aferoj. Se en kelkaj lokoj okazis perfortoj tiuj ĉi estis malpli gravaj.
     Sabaton, la 29an, ili estis ankoraŭ malpli nombraj: 12 000 entute laŭ la ciferoj de la ministerio pri Enlandaj aferoj. Malpli ol 1 000 en Parizo (oni eĉ diras 800). Pli ol 1000 en Caen. Feliĉe ankoraŭfoje preskaŭ sen gravaj perfortoj.
    Tamen iuj, pli malpli "organizantoj" de la movado, anoncas ke ekde la komenco de la nova jaro rekomencos la grandaj manifestacioj. Laŭ ili tion kion konsentis doni la gubernio absolute ne sufiĉas! 
      Ĉi-foje mi ne aldonas fotojn. Ili estus tute similaj al la antaŭaj!
       

samedi 22 décembre 2018

Nova tramo (4)


      Nova promenado sur la konstruejo de la nova tramo

                                             Placo de la Marĉeto, proksime de la universitato                                        Sur tiu placo la laboroj ne tiel bone antaŭiris ol en aliaj kvartaloj.

  Tie la grundo tute ne pretas ricevi la relojn.

       Pli malproksime tiu granda aparato malkonstruas la betonon. Videblas la spuroj da la forigitaj reloj.

      Mi alproksimiĝis de la universitato kies blanka alo videblas sur la pinto de la deklivo. Se iom neĝis la antaŭa tramo kiu rulis sur pneŭoj ne kapablis supreniri tiun deklivon. Ni esperu ke la nova fertramo sukcesos!

      Mi revenis sur la placon de la Marĉeto sed je la kastela flanko. Tie la laboroj pli bone antaŭeniris.

     Tiuj jam metitaj reloj atendas por kuniĝi kun la estontaj reloj de la placo de la Marĉeto.

     Piede de la remparoj de la kastelo jam estas finita la vojo en unu direkto. La laboristoj zorgas nun pri la alia vojo.
     Tiuj grandaj busoj povas veturi nur sur unu flanko de la strato. Ili anstataŭas la tramon dum la tuta tempo de la laboroj. Ilia ĉeesto okazigas grandajn ŝtoptrafikojn.

                                           "Mi anstataŭas vian tramon dum la laboroj"
    Sur ĉiuj specialaj busoj (ruĝaj kaj bluaj) estas skribita tiu anonco. La normalaj busoj havas aliajn kolorojn, verda kaj blua.

mercredi 19 décembre 2018

Veŝtoj flavaj Akto 5

     Sabaton, la 15an de decembro la kvinan fojon la Veŝtoj flavaj manifestaciis.

      Pasintan lundon finfine parolis la Prezidento Macron. Ĉiuj atendis tiun momenton kaj nombraj estis tiuj kiuj ne komprenis kial li rifuzis paroli al la Francoj. Verŝajne li esperis vidi la malgrandiĝon de la manifestantaro. Vane! Devige li ne plu povis atendi. Do li parolis!

     Per drama tono li unue alparolis al la huliganoj kaj ŝtelistoj kiuj perforte rompis montrofenestrojn, bruligis aŭtojn dirante ke tio estas netolerebla kaj ke la aŭtoroj de tiuj perfortoj estos severe persekutitaj. (Mi dubas pri la efiko de tiaj paroloj!)

                                               Manifestciantoj antaùu la Prefektejo en Caen
     Poste li anoncis ke la salajro de la laboristoj kiuj ricevas la minimuman salajron (S.M.I.C.) estos pligrandigita je 100 eùrojn ekde la komenco de 2019 (tio estis tute ne antaŭvidebla, laŭdire pro malapero de multaj entreprenoj).


     Due li anoncis ke ekde 2019 la suplementaj horoj faritaj de la laboristoj estos pagotaj sen impostoj (tiun antaŭan dispozicion la nuna gubernio nuligis). Ankaŭ li diris ke la suplementa imposto por la pensiuloj kiu ricevas malpli ol 2000 eŭrojn da monata pensiono estos nuligita.  

     Tamen "la Prezidento de riĉuloj" ne volas restarigi la imposton pri la riĉeco! Tiun imposton la deputitoj nuligis tuj post la elekto de la nova Nacia Asembleo. Kaj poste?
    La ĝenerala sento de la Veŝtoj flavaj (kaj ne nur ili!) estas ke "la kalkulo ne estas!" "Nesufiĉa!". "Li mokas nin!". "Ni nenion maltenos!. "Macron demisio!".
 
     Feliĉe ne okazis multe da perfortoj dum tiu akto 5. La policanoj, ĝendarmoj kaj specialaj brigadoj estis tiel nombraj kaj la manifestaciantoj malpli nombraj ol la du antaŭaj akto ke perfortoj estis tuj bremsitaj.
    Jam estas anoncita la akto VI, la 22an!

vendredi 14 décembre 2018

Nova tramo (3)


    Preskaŭ ĉiutage mi promenadas sur la lokoj kie okazas la diversaj laboroj en la centro de la urbo.

       Mi revenis sur la placo Sankta-Petro kiun mi jam prezentis en la unua raporto pri la nova tramo. Nenio rimarkinda por mi krom tiu ilo. Ĝi similas al granda polvosuĉilo. La laboristo havas enmane aparaton por gvidi la dikan tubon.
       Turnante tiu tubo fosas la teran kaj ŝtonan terenon kaj suĉas ĝin samtempe. Vere efika ilo kiu grande ŝparas la homajn fortojn!

      Pli malproksime sur la parto kie la reloj estas metitaj mi vidis neniun laboriston. Jam rustiĝis tiuj reloj.

      Mi malkovris tiujn ŝtonojn ĉirkaŭ la platanoj sur la avenuo de la 6an de junio. Restos malmulte da tero ĉirkaŭ ĉiu arbo!

        Ĉi tie troviĝas mallarĝa pasaĝo kun betono inter la reloj. Evidente ne estos herbo sur tiu ĉi parto. Kaj kion inter la betono kaj la trotuaro?

      Daŭrigante mian iradon laŭ la tramlinio mi trovis tiun maŝinon kiu moviĝas sur la reloj. Ĝi estis fosante la terenon ĉe la maldekstra flanko de la reloj.

    

       Iom pli malproksime mi trovis alian pasaĝon sur kiu neniu herbo kreskos. Sed ĉi tie pavimoj anstataŭas la betonon. 

      Ĉu betono, ĉu herbo alvenos en tiu ĉi parto? Nenio permesas hodiaŭ scii la respondon! Daŭrigota!


mardi 11 décembre 2018

Marŝo por la planedo


     La saman tagon, sabaton la 8an de decembro, alia manifestacio okazis en Francio : en Parizo, Liono, Bordozo ... kaj en Caen.

         La manifestacio de la Vestoj flavaj okazis matene dum la alia okazis posttagmeze. En tiun-ĉi manifestacion mia edzino kaj mi partoprenis.

      Temis pri civita marŝo por la klimato. Ĉar nuntempe en la pola urbo Katowice
oni parolas pri la klimato dum la COP 24. Estroj, gubernestroj, ministroj aŭ simplaj delegitoj de nombraj landoj diskutas.

                                                                Stop al klimata krimo
      Ĉu vi memoras? Fine de la COP 21 kiu okazis en 2015 en Parizo ĉiuj partoprenantoj subskribis solenan dokumenton. Ĉiuj landoj promesis fari sian eblon por malpermesi pli ol 2 gradoj de la klimata revarmiĝo de la planedo antaŭ la fino de la jarcento.

       Tri jarojn poste kion oni konstatas? Usono eliris el la akordo de Parizo dum tiu lando estas unu el la du landoj kiuj pli multe polucias! Usono kompreneble sed ankaŭ la aliaj landoj, inkluzive de Francio, ne atingis la esperatajn celojn. Anstataŭ malpliiĝi, la produktado de CO2 plialtiĝis! La infanoj rajtas sin demandi kian planedon ili ricevos de la nunaj plenkreskuloj!

                                                    "Marŝo por la planedo" en Caen
         La manifestaciantoj estis tre kvietaj marŝante sur la stratoj kie la Vestoj flavaj marŝis kelkaj horoj antaŭe. Cetere kelkaj el la Veŝtoj flavaj rekuniĝis kun la planeddefendantoj.
     
         Okazis neniu perforto, neniu alfrontiĝo kun policanoj en Caen dum tiu longa manifestacio. Same en la aliaj urboj, eĉ en Parizo. La defendantoj de la planedo ĝenerale estas pacemaj homoj. Laŭ la Prefektejo de Caen, tiu ĉi posttagmezo,  ili estis pli nombraj sur la stratoj de nia urbo ol la Veŝtoj flavaj matene.
      
lundi 10 décembre 2018

Akto 4

                                            
                            Sabaton, la 8an de decembro 2018, akto 4

     Frumatene sub la fenestroj de nia apartamento mi vidis homojn kiuj direktiĝis al la placo de la teatro. Trankvile ili amasiĝis sur tiu placo antaŭ defili sur la stratoj en la urbocentro de Caen.
     Bonŝance en nia urbo la manifestaciantoj restis tre kvietaj, nur kriante sloganojn kontraŭ la gubernio kaj la Prezidento Macron.

        Ĉi tie, antaŭ la centra poŝtoficejo kaj apud la Prefektejo, parto de la manifestantaro staris fronte al la ĝendarmoj (maldekstre sed ne videblaj) kaj kriis la sloganojn. Kelkaj levis la pugnon kriante sian koleron. 

      La plej multo daŭrigis sian vojon sen priatenti la ĝendarmojn. Vidante tiun foton oni rimarkas la trankvilajn mienojn de la homoj. La titolo sube de la foto diras: "Veŝtoj flavaj, kvietaj kaj decidemaj". Bedaŭrinde en Parizo kaj aliaj pli malpli grandaj urboj perfortoj okazis fare de huliganoj.

       Ekster la urbo "Vestoj flavaj" invadis grandan komercan centron. Ili unue malpermesis la aĉetadon de la klientoj kiuj jam estis en la magazenoj kaj poste malpermesis la eniron de aliaj alvenantoj. Tiam la direktoro devis fermigi la magazenon.

     Amasiĝoj de Vestoj flavaj okazis ankaŭ en multaj urboj, eĉ urbetoj, sed feliĉe sen perfortoj samkiel en la grandaj urboj. Ekzemple en la urbo Saint-Lô en la najbara departamento. Vidu kiel kvietaj estas tiuj ĉi homoj!

                                             Aliloke en la sama urbo Saint-Lô

       Ne nur en la urboj mem agis kaj daŭre agas la Veŝtoj flavaj. Ekster la urboj ili instalis baraĵojn sur la vojoj mem aŭ pli ofte sur gravaj interkruciĝoj. Tie ili laŭvice restadas tage kaj nokte de tri semajnoj. Ili bruligas plataĵojn por sin varmigi kaj loĝantoj donas manĝaĵojn al ili. Ili ne volas liberigi la lokojn sen pozitivajn decidojn de la gubernio.

      Tiuj Veŝtoj flavaj haltigas la aŭtojn kaj provas klarigi al la ŝoforoj kial ili tiel longe ĝenas la trafikon. Se oni havas sian flavan veŝton videbla ie ajn en la aŭto oni facile revojiras. Ĉiuj prioritataj veturiloj rajtas transiri la baraĵojn. Kelkfoje streĉita ŝoforo nervoze volas perforte revojiri aŭ ne volas halti okazante vundojn al la starantaj personoj.
       Ĉiuj nun, Vestoj flavaj aŭ ne Veŝtoj flavaj, senpacience atendas fortajn anoncojn de la Prezidento Macron por ke la plej malriĉaj laboristoj, pensiuloj ...povu digne vivi.


     (Mi mem ne partoprenis en tiujn manifestaciojn. Mi nur fotis la ekranon de mia televidilo! Tio klarigas kial la fotoj ne estas tre belaj!)


mercredi 5 décembre 2018

Granda ĥaoso (2)


       Mi ankaŭ povas paroli pri aliaj temoj kiuj klarigas kial tiom da Francoj koleras kontraŭ Emmanuel Macron kaj lia gubernio.

                                    01-12-18  Paca manifestacio en malgranda normanda urbo
- pro altiĝo de iu imposto kiu laŭdire rilatas kun "solidareco inter la homoj" (CSG=Kontribuaĵo Socia Generaligita) la pensioj de la pensiuloj malaltiĝis. (mi ekzemple perdas 45 eŭrojn ĉiumonate)
- multaj loĝantoj en la malgrandaj urboj kaj en la kamparo pagas siajn impostojn sed vidas ke : 
       - proksima hospitalo malbone funkcias pro manko de dungintaro
       - lernejoj perdas klasojn aŭ finfine fermiĝas
       - pro fermo de loka akuŝejo gravedaj virinoj devas malproksime veturi por
         akuŝi
       - trajnliniojn oni forigis precipe tiuj kiuj permesis vojaĝigi la kamparanojn
       - same malaperis malgrandaj poŝtoficejoj ...

                                                01-12-18   Antaŭ Monto Sankta-Mikaelo
     Dume oni diras ke la nombro de riĉuloj senĉese pligrandiĝas, ke ili ĉiujare iĝas pli kaj pli riĉaj, ke la akciuloj de la grandaj firmaoj havas ĉiam pli kaj pli grandajn profitojn sed...

 kiam la laboristoj (danke al kiuj la akciuloj havas tiajn profitojn) petas ke iliaj salajroj ankaŭ plialtiĝas ... la estraraj kunvenoj de tiuj entreprenoj rifuzas!!!
     Kompreneble mi ne kapablas detale klarigi ĉiujn motivojn de la "Veŝtoj flavaj" despli ke ĉiuj ne havas la samajn. La plej grava sendube estas ke tiu popola ribelo ricevas la aprobon de proksimume 80% de la loĝantaro, ne nur de la laboristaro! 

                                         01-12-18    S.O.S,  piede de Monto Sankta-Mikaelo
    Kion respondas la aŭtoritatoj fronte al tiu grandega kolero? Kvazaŭ nenion! La ĉefministro asertas ke lia gubernio daŭre gardos sian irdirekton. La ministro pri la Internaj Aferoj minacas dirante ke pli da ĝendarmoj kal policanoj malpermesos la perfortojn. Kaj la Prezidento Macron? Kion li diras? NENION!
    Ĉu Francio travivos kvaran teruran sabaton?

    Vi eble rimarkis ke mi elektis ĝis nun fotojn de pacemaj manifestaciantoj. Male la televido ne faris la saman elekton!

       Mi fotis mian televidekranon kaj prezentas nun nur kelkajn bildojn, forĵetante la bildojn de perfortoj. Mi lasas vin ilin vidi sen komentoj.