mardi 27 novembre 2012

Foiro de la Jakobaj pektenoj

      La pasintan semajnofinon okazis en la najbara haveno Ouistreham festo de la jakoba pekteno kaj de la gastronomio. Sabaton pluvis la tutan tagon sed bonŝance la suno revenis dimanĉon kaj la homamaso estis tre densa.     Sed ĉi jare se la homoj estis pi nombraj ol la pasintan jaron, mi rimarkis, ke la aĉetantoj estis tre notinde malpli nombraj ol kutime. Kiam mi parkadis mian aŭton tre malproksime de la foiraloko, preskaŭ ĉiuj personoj kiuj revenis al sia aŭto portis sakon de jakobaj pektenoj pli malpli grandan.


       Ĉi jare, kvankam la prezo po kilogramo malaltiĝis de 5 al 4 eŭroj, malmultis la aĉetantoj. 
     Se ekzemple mi konsideras mian propran konduton, pasintan jaron mi aĉetis grandan sakon kun 10 kilogramoj da konkoj. Ĉi jare mi aĉetis nur 5 kilogramojn kaj mi vidis neniun kiu aĉetis grandan sakon.


     Tiuj grandaj sakoj restis sen aĉetantoj, almenaŭ kiam ni vizitis la foiron. La ekonomia krizo videblas ĉiutage kaj ĉie en nia lando.

dimanche 25 novembre 2012

Esperanta Staĝo
      Pasintsemajne, sabaton kaj dimanĉon, la 17an kaj 18an de novembro, la esperanta klubo Herouville-Esperanto (Heruvil-Esperanto) kies mi estas prezidanto, organizis staĝon por  komencantoj kaj  progresantoj en la urbo Herouville. Tridek kvar personoj partoprenis, gviditaj de Svetlana S. , moskva esperantistino kiu profesore agadas en Rusio kaj en diversaj landoj.     Ĉiuj, ĉu la ok komencantoj, ĉu la 26 progresantoj ege feliĉis pro la alta nivelo de la kursoj, pro la amika etoso kaj pro la belaj kaj tre taŭgaj lokoj kiujn la heruvila asocio "La Voix des Femmes" (la Voĉo de Virinoj) disponigis al ni.
      Unuafoje nia asocio organizis tian okazaĵon. Ni plene sukcesis ĉar el eksteraj departementoj venis tute neatenditaj personoj.


  
   La tri manĝoj, tre abundaj, bone akvumitaj de bonaj vinoj (kelkaj partoprenantoj kunportis) donis al la staĝantoj energion kaj bonan humoron por efike labori.
     Je la fino de la staĝo, ĉiuj estis lacaj kompreneble, sed preskaŭ ĉiuj jam deziras, ke nia asocio organizu alian staĝon venontjare. Kial ne ? Sed ĉu la ĉi jara organizinta teamo havos sufiĉe da fortoj ?

jeudi 22 novembre 2012

Fino de aŭtuno                      Aŭtuno estas ŝatata sezono, en Normandio kiel en aliaj regionoj kaj landoj. 
     En nia ĝardeno kreskas japana ĉerizarbo, ne el la speco de sakuraj arboj de Japanio, sed tamen ĝi nomiĝas tiel en Francio.

     Nia arbo ne tre belas, ne tre elegantas ĉar pasintjare mi severe tranĉis branĉojn kiuj iom invadis la teritorion de niaj najbaroj. Male tiu de aliaj najbaroj estis pli bela kompare kun nia. Tamen tiu ĉi arbo tre rapide perdis siajn foliojn tuj post la ruĝiĝo dum nia gardis siajn foliojn pli longe.

     Hodiaŭ siavice nia ĉerizarbo perdis sian tutan foliaron. Tio anoncas malbonan periodon, sen floroj, sen folioj kaj sen longaj lumaj tagoj. Malĝoja periodo laŭ mia sento.

     Jen la lasta bela tapiŝo de la jaro piede de la ĉerizarbo. Mi senpacience atendas nun januaron kun siaj pli kaj pli longaj diurnoj. Mi ne povas dormi kiel marmotoj, domaĝe, atendante la revenon de la printempo ! Kuraĝon !

jeudi 15 novembre 2012

Novan laboron      Antaŭ kelkaj semajnoj, pro la tre pluvema vetero, mi ne povis labori en la ĝardeno. Pro tio, ĉar mi ne emas longtempe restadi sidanta sur kanapo sen ion fari, mi ekkomencis novan laboron en la domo.
      Jam de 16 jaroj ni loĝas en Colleville kaj multajn laborojn ni farigis de diversaj metiistoj aŭ mi mem faris kiam mi kapablis.

     Sed pri unu parto de la domo mi ĝis nun neniam okupiĝis. Temas pri la ŝtuparo kiu permesas malsupreniri en la subteretaĝon. De longe Gigi petis, ke mi plibeligu ĝin sed ĉiam mi havis alion por fari, ĉu ekstere, ĉu interne. 
       Neatendite, vidante la pluvon kiu ne ĉesis kal malpermesis eksteran laboron, mi decidis ekkomenci la plibeligon de tiu ŝtuparo.


     Feliĉe restis al mi, el alia antaŭa laboro, sufiĉe da ligno por senprokrasti tuj komenci la ĵus deciditan laboron. Post aldono de plia breto por la ŝuoj, mi najlis lignopanelojn sur la malbelaj septoj. 


    

 Mi malrapide finis mian laboron ĉar mi ne laboris la tutajn tagojn ! Necesas al mi, en mia pli maljuna aĝo gardi tempon por legi, spekti filmon aŭ aŭskulti muzikon, sen paroli pri la necesaj proviantoj ... Ankaŭ pliboniĝo de la vetero devigis min reiri en la ĝardenon.
   Tamen, post ni diru iom malpli ol tri semajnoj, mi finis la lignan parton. Nur la pasintan semajnofinon mi farbis la malsupran muron.

      Fine, ĉar tiu ŝtuparo estas iom kruta, mi aldonis lignan stangon sur unu el la du muroj. 
      Mi feliĉas ĉar pro tiu nova plibeliĝo nia domo pli valoras !!! 

 

vendredi 9 novembre 2012

Ĉevala klubo     Kompanie de mia edzino kaj nia nepino Marion, ni pasigis tri tagojn en ĉevala klubo. Mi jam parolis pri tiu klubo kiu estas registra de la kompano de la nevino de mia edzino (junio 2012). Tiu loko tre plaĉas al mi ĉar de mia pli juna aĝo mi deziras rajdi. Bedaŭrinde mian revon mi neniam plenumis kaj nun mi pensas, ke mi estas iom tro aĝa !

       Mi iom promenadis sur dorso de kamelo kaj elefanto sed sur ĉevalo neniam !
     Male mia nepino antaŭ unu jaro jam spertis tion en tiu klubo, sub la gvidado de la estro, tre simpatia kaj bona pedagogisto. Ŝi ĵus festis sian dekkvaran datrevenon kaj nia donaco estis lecionoj por rajdi ĉevalon, aŭ pli precize poneon.

     La unuan tagon, Marion nur rajdis trankvile kompanie de kelkaj aliaj infanoj, pli junaj ol ŝi. Aspektas ke ŝi bone sukcesis ĉar la duan tagon, en la sama loko kaj kompanie de adoleskantoj kaj eĉ plenkreskuloj, ŝi faris la saman ekzercon kiel la aliaj ! 
     Kompreneble la obstakloj por ŝi estis malpli altaj sed surprizis min la facileco de sia konduto. Bone sekvante la konsilojn de sia profesoro (ruĝe vestita) kaj tenante la kolharojn de la poneo, ŝi plensukcesis la ekzercon.

      Por kompari vidu aliajn rajdantojn. Inter la lernantoj tiu ĉi juna virino vere plaĉis al mi pro ŝia bela pozicio sur la ĉevalo. Sed mi scias nenion pri tiu sporto do mia opinio eble ne tre valoras!

      Jen adoleskantino al kiu la profesoro donis multajn konsilojn. Aspektas, laŭ mia kompreno, ke ŝi ne sufiĉe antaŭen klinas la korpon ...
       Rigardante la rajdantojn, aŭskultante la konsilojn de la gvidanto, mi pasigis tre agrablajn momentojn.