vendredi 9 novembre 2012

Ĉevala klubo







     Kompanie de mia edzino kaj nia nepino Marion, ni pasigis tri tagojn en ĉevala klubo. Mi jam parolis pri tiu klubo kiu estas registra de la kompano de la nevino de mia edzino (junio 2012). Tiu loko tre plaĉas al mi ĉar de mia pli juna aĝo mi deziras rajdi. Bedaŭrinde mian revon mi neniam plenumis kaj nun mi pensas, ke mi estas iom tro aĝa !





       Mi iom promenadis sur dorso de kamelo kaj elefanto sed sur ĉevalo neniam !
     Male mia nepino antaŭ unu jaro jam spertis tion en tiu klubo, sub la gvidado de la estro, tre simpatia kaj bona pedagogisto. Ŝi ĵus festis sian dekkvaran datrevenon kaj nia donaco estis lecionoj por rajdi ĉevalon, aŭ pli precize poneon.





     La unuan tagon, Marion nur rajdis trankvile kompanie de kelkaj aliaj infanoj, pli junaj ol ŝi. Aspektas ke ŝi bone sukcesis ĉar la duan tagon, en la sama loko kaj kompanie de adoleskantoj kaj eĉ plenkreskuloj, ŝi faris la saman ekzercon kiel la aliaj ! 
     Kompreneble la obstakloj por ŝi estis malpli altaj sed surprizis min la facileco de sia konduto. Bone sekvante la konsilojn de sia profesoro (ruĝe vestita) kaj tenante la kolharojn de la poneo, ŝi plensukcesis la ekzercon.





      Por kompari vidu aliajn rajdantojn. Inter la lernantoj tiu ĉi juna virino vere plaĉis al mi pro ŝia bela pozicio sur la ĉevalo. Sed mi scias nenion pri tiu sporto do mia opinio eble ne tre valoras!





      Jen adoleskantino al kiu la profesoro donis multajn konsilojn. Aspektas, laŭ mia kompreno, ke ŝi ne sufiĉe antaŭen klinas la korpon ...
       Rigardante la rajdantojn, aŭskultante la konsilojn de la gvidanto, mi pasigis tre agrablajn momentojn.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire