lundi 31 octobre 2016

Ni promenados kune (2)

      Mi petas vian pardonon se malfruas la sekvo de nia promenado. Aliaj aferoj petis de mi pli da tempo ol necese. Do, jen la promenadsekvo.


         Je la komenco la pado laŭiras la hipodromon kiu situas iom pli alte ol la herboj. Tiuj herboj ne estas tranĉitaj por ke la birdoj kaj aliaj bestoj trovu rifuĝejojn.      
   Tiun ĉi tagon ne okazis konkurso, la kurejo estis senhoma. Sur muro de la hopodromo ni vidis, ke la venonta kunveno okazos la 2an de novembro. Se la vetero taŭgas, eble mi iom rigardos troti la ĉevalojn.
                Ni ankoraŭ marŝas sur la pado apud la kurejo.


      
     Dek minutoj post la foriro el la avenuo del' hipodromo, ni alvenas je la komenco de la veraj itineroj.


      
     La ŝildoj tre precize informas la homojn. Ne ĉiuj rajtas uzi la verdan vojon, nur la piedirantoj kaj la biciklantoj.
 
    
    Dank'al tiu mapo ĉiu povas elekti sian itineron laŭ la tempo disponebla kaj la longeco.
 
     
     Kiam oni marŝadas ĉiam troveblas informoj pri la itinero kiam pluraj direktoj sin prezentas.


    
     Tre proksime de la komenco de la verda vojo la pado laŭiras la riveron Orne (Orn') kiu transiras la urbon kaj atingas la maron post dekkvin pliaj kilometroj.


   
     La rivero estas tre kvieta ĉar baraĝo malpermesas ke ĝi iru rapide ĝis la maro. Ankaŭ la akvo estas necesa por la haveno de velŝipoj en la centra urbo.


                            Tre bela kaj kvieta pejzaĝo, ĉu ne?


        
    Nia pado, por mallonga parto malpermesita al biciklantoj, iras inter la rivero kaj la ŝoseo.

                                 Ĝi nun kuras sub la fervojo.


    
     Post la fervojo daŭrigas sian itineron la pado kun la kaŝita rivero maldekstre.


               Dekstre, granda spaco kun arboj el diversaj specoj.


                                  


         
      Ni sekvu la promenantojn sur tiu ĉi tre agrabla pado, ĝis la sekvanta raporto, post (eble) kelkaj tagoj.

                        Post tiu eta ponto ni malkovros alian pejzaĵon.jeudi 27 octobre 2016

Ĉu ni promenados kune?


                                                     Avenuo de la hipodromo     
   Hodiaŭ mi proponas promenadon en mia urbo. Tiun promenadon mi faras tre ofte ĉar la itinero tre proksimas de mia loĝejo kiu staras avenuo de la hipodromo.

                                           La domego kie situas nian apartamenton
    Ni loĝas en la centro de la urbo, proksime de ĉiuj komercoj kaj administraj servicoj sed ne nur.
                                  La balcono de nia apartamento, je la pruo de la ŝipo
    Pro la formo de la domego, mi ofte diras ke ĝi similas al ŝipo. Do ni loĝas en la pruo de tiu ĉi ŝipo.

                                                     Avenuo de la hipodromo
     Se vi jam legis mian blogon, vi scias kial oni elektis la nomon "hipodromo" por tiu ĉi strato. Se ne, vi trovos la klarigon iom pli poste.

                                           La tuliparboj jam flaviĝas aŭ ruĝiĝas


                                                          Fino de la avenuo
     Baldaŭ ni kune komencos la promenadon ĉar jam ni alvenas je la fino de la avenuo. Bulvardo estas limo kiun ni devos trapasi.

      Tiu bulvardo ne estas tre larĝa sed la trafiko sufiĉe densas precipe matene kaj finposttagmeze. Hodiaŭ malmulte da aŭtoj veturas.
 
       Dum mi fotis la semaforoj kiuj estis verdaj por la piedirantoj iĝis ruĝaj kiam mi pretis trairi.

      Feliĉe disponeblas por la piedirantoj sistemo por ŝanĝigi la koloron de la semaforoj. Sen tiu sistemo oni devus tre longe atendi antaŭ ricevi la irpermeson.
                    Jen la permeso! Venu kun mi kaj rigardu aliflanken.
        
    
     Ĝuste post la transiro de la bulvardo sur la muro vi komprenas kial nia avenuo havas tiun nomon. Same kiel mi, vi estas informitaj pri la dato de la venonta kunveno, la 2an de novembro.


  
      Tio estas nun la vera startpunkto de la promenado, ni diru tri aŭ kvar minutoj post la eliro de mia apartamento. Hodiaŭ la vojo estas preskaŭ senhoma. 
     Venontan raporton vi devos legi por daŭrigi la promenadon.
 


dimanche 23 octobre 2016

Oni ne perdas tempon!


    Merkredon, postagmeze, mi vidis kamionon sur la strato sub nia apartamento. Ĝi estas speciala kamiono kun movebla nacelo kie homoj povas stari por labori en alteco sen uzi skafaldo aŭ eskalon.
  
     Mi unue demandis min. Kion oni faros tien inter la arboj? Sed kiam mi vidis la nacelon moviĝi ĝis la supra parto de la arbo, mi komprenis.

    
     Kvankam la finjaraj festoj estas ankoraŭ tre malproksimaj, eble oni komencas prepari ĝin. Eble tiu viro ekkomencas meti en la arboj lumajn girlandojn?

    
     Malgraŭ la zomo de mia fotilo, mi ne povis vidi kion la laboristo manipulis. Nenion mi vidis kiu povis konfirmi mian hipotezon.

   
     Sed post kelkaj minutoj mi konstatis, ke mia hipotezo estis ĝusta kiam mi klare vidis elektran fadenon kaj sur ĝi la etajn ampolojn.

  
      Sur tiu ĉi foto ankoraŭ pli bone videblas la ampolojn sur la nigra elektra fadeno. Ŝajnas ke la viro kontrolas ĉu ĉiuj ampoloj ne estas difektitaj.


   
     Per tiu gesto, li nun provas ĵeti la elektran fadenon super la plej altaj branĉoj de la arbo. Li ne tuj sukcesis kaj plurfoje rekomencis la saman geston antaŭ atingi sian celon.
      Iom poste mi eliris el la apartamento. Mi vidis alian laboriston en la sama nacelo sur kamiono, kiu faris la saman laboron sur la apuda placo. Nia kvartalo estos preta por la finjaraj festoj!!!
    

mardi 11 octobre 2016

Promenado en Lille

    Antaŭ du semajnoj ni vizitis nian nepinon kiu restadas nun en Roubaix, norde de Francio. Ŝi eniris lernejon kie oni instruas pri ĉiuj profesioj koncerne la aŭdovidajn mediojn.

   
   Roubaix situas tre proksime de Lille, fama urbo en kiu okazis la UK en la jaro 2015. Ni ne partoprenis en tiu kongreso kaj fakte neniam vizitis tiun urbon.


   
      Pro tio nia nepino proponis iom gvidi nin tra la urbo Lille, kvankam ŝi ne ankoraŭ bone konas ĝin. Kun ŝi ni piede promenadis en la urbocentro, en la stratoj konataj de ŝi.

    
      Sen gvidlibro kaj sub la nesperta gvidado de nia nepino, ni nur rigardis la belajn fasadojn de la domegoj kaj monumentoj sen provi scii ĉu la nomojn, ĉu la fakojn ŝirmitajn en tiuj konstruaĵoj.

                                                Belfrido de la Komerca Ĉambro    

      Konsekvence mi proponas, ke vi sekvu min en la urbocentron de Lille, sen apartaj demandoj pri la viditaj konstruaĵoj. Mi nur skribos la nomon kiam mi povos!

                                       La fame konata hotelo Carlton (Karlton)


                                                   La granda placo de Lille

    
       La fasadoj de la konstruaĵoj sur la granda placo rememorigas tiujn de la granda placo de Bruselo.


                                    En tiu bela granda konstruaĵo estas interna korto

                                             En la korto de la supra konstruaĵo


                                     Bela fasado en apuda strato de la granda placo