lundi 24 décembre 2012

Gantoj aŭ ... ?     AMIKECO !  En nia esperanta medio tiu vorto havas apartan signifon, ĉu ne ? Tion ni povas konfirmi en diversaj okazoj.
       Ekzemple tiuj ŝtrumpetoj ! Por okcidentaj homoj ili kompreneble aspektas tre strangaj. Kiam unuafoje franca turisto vidas ilin, senpripense pli fore ol la ekstremaĵo de sia nazo, li opinias, ke temas pri gantoj !!!
     Tamen, rigardante pli atente la "gantojn" oni tuj rimarkas, ke ili tute ne taŭgas por la manfingroj ĉar la fingrujoj estas ĉiuj samlongaj kaj precipe tute fuŝas la fingrujo por la polekso kiu ne apartas ! 
      La konkludo rapide alvenas, se oni ne estas tro stulta, ke tiuj ĉi aĵoj estas "gantoj" por la piedoj !

      Tiajn specialajn ŝtrumpetojn ni malkovris dum nia unua vojaĝo en Japanio ... sur japanaj piedoj. Mi ne scias kial sed tiam tiuj tre tipaj japanaĵoj ne alogis nin.
       Sed, mi ne plu memoras ĉu tio okazis dum nia dua aŭ tria vojaĝo en Japanio, iu ĉarma virino donacis al ni tiajn ŝtrumpetojn. Revenante hejmen, vintre ni provis surmeti ilin kaj ni tuj sentis agrablan komforton. 
        Pro tio, dum la sekvantaj vojaĝoj ni mem aĉetis novajn ŝtrumpetojn por la sekvaj vintraj sezonoj.
Ankaŭ iu afabla amikino (la sama kiel antaŭe) donacis novan paron.
      Nuntempe ne bezonas iri en Japanio por akiri novajn komfortajn ŝtrumpetojn. Nia tre kara amikino sendas ilin al ni kvankam ni petis nenion de ŝi ! Pro tio ke ŝi tre bone scias, ke ni havas plezuron surmeti tiujn japanajn "piedgantojn", ŝi klopodas por ke ni ĉiam havu grandan ŝtrumpetaron je nia dispono.
         Antaŭ kelkaj semajnoj ni ricevis nian kristnaskan donacon : ŝtrumpetojn el la plej bela kvalito kaj komforto. 
          Bela pruvo de la bela kaj intima amikeco inter la sendintino kaj la ricevintoj, ĉu ne ?


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire