mercredi 10 juillet 2013

Jubileo

      Sabaton, la 6an de julio Gigi kaj mi festis la kvindekan datrevenon de nia geedziĝo kiu tre precize okazis iun sabaton, la 6an de julio 1963.
     Tiuokaze ni ricevis multajn florojn, bukedojn kaj simpatiajn mesaĝojn kaj leterojn.
      Inter la donacoj unu speciale plezurigis nin ĉar ĝi havas apartan signifon por ni. Ĝi estas donaco de tri el niaj karaj japanaj amikinoj kiuj tiamaniere deziris substreki nian longan amikecon.
      Tiu belega kaligrafio, mirinde belega, tre kortuŝis nin. Ĝi atestas la grandan valoron de la homaj rilatoj, rilatoj permesitaj de la internacia lingvo. 
     Gigi kaj mi dankas niajn karajn amikinojn kaj tra ili ĉiujn esperantistojn el la landoj kie ni jam vojaĝis kaj aparte tiujn el Japanio kaj Rusio.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire