vendredi 11 mai 2012

Prelego pri la antikva Romo


      Mardon, la 8an de majo, nia klubo Hérouville Esperanto akceptis Anna Lowenstein, ĵurnalistino kaj brita verkistino kiu loĝas en Italio. Ŝi estas fame konata de la monda esperantistaro pro siaj historiaj romanoj pri la antikva Romo: "La ŝtona urbo" kaj "Morto de artisto".
      Helpe de lumbildoj kaj tekstoj de tiamaj verkistoj, Anna prezentis tre interesan prelegon pri la vivo en Romo antaŭ 2000 jaroj. 

      Post la prelego, kiel kutime, la aŭskultantoj kuniĝis por komuna vespermanĝo en nia laborĉambro.
Ĉiu preparis ion, ĉu antaŭa plado, ĉu ĉefa plado, ĉu deserto kaj ĉio estis sur la granda tablo. Tiuj inter miaj legantoj kiuj jam vizitis nin, scias kaj rekonos la lokon kaj eble la tukon surtable!     La eksterlandanoj kiuj partoprenas tian komunan vespermanĝon ĉiam miras pro la varma etoso kaj la granda kvanto de bonaj manĝaĵoj .       Post la tradicia tosto de la prezidanto .... Je via sano! kaj bonan apetiton!
       Dum la manĝo, Anna denove aldonis aliajn detalojn pri Romo (malmulte) sed ankaŭ pri la "bona lingvo". Ŝi havas malbonan opinion pri la novaj vortoj kiuj lastatempe aperis en la gazetaro, la romanoj kaj la poemoj kvankam, laŭ ŝi, ili tute ne utilas kaj precipe aldonas malfacilaĵojn pri la lernado de esperanto....


      Anna kaj mi pli malpli interkonsentis pri tiu punkto sed rapide ni pritraktis aliajn temojn. Revenante hejmen, kie ŝi tranoktis, ni daŭrigis nian diskuton ankaŭ pri ateismo... Grava temo, ĉu ne?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire