mardi 25 septembre 2012

Bukaro
      Post Samarkando ni vizitis alian belegan urbon, Bukaro. La ĝenerala etoso de tiu urbo estas alia pro la helebruna koloro de ĉiuj monumentoj.      La bluaj ceramikaĵoj aspektas pli dolĉaj ol en Samarkando kaj la tutan promenadon de unu ensemblo al alia oni povas piede fari sen aŭtoj por ĝeni la admirantojn.        Alian impreson ni havis vizitante Bukaron. La kvanto de turistoj ŝajnis al ni multe pli granda ol en Samakando. Ĉu ĉar la urbo estas malpli granda kaj la vizitindaj lokoj pli proksimaj unu de la alia?
       Rigardante niajn fotojn unu semajnon post nia reveno, ni demandas nin kiu el tiuj du urboj pli plaĉas al ni ? Ĉu Bukaro ? Ĉu Samarkando ? Ambaŭ estas ege rekomendindaj !!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire