lundi 17 septembre 2012

Fino de belega vojaĝo


                    Samarkando      Maŭzoleo Ŝir Dor


     Ĉio bedaŭrinde havas finon ! Nia vojaĝo en Uzbekio finiĝis sabaton, la 15ande septembro. 
     Ni rehejmeniĝis vespere post vojaĝo iom komplika, precipe pro la teruraj policaj kontroloj antaŭ la foriro de Taŝkento kaj denove en Frankforto ... Sed tiaj maloportunaĵoj ne devas forgesigi la mirindan belan restadon en tiu lando !

               Samarkando      Maŭzoleo kaj moskeo Tilla Kari

     Dank'al la samakanda esperantisto A. I., ni havis apartan programon. Bonŝance tiu agema viro havas amikon kiu organizas turistajn vojaĝojn en Uzbekio. A. I. transdonis al li niajn dezirojn kaj tiu R. proponis tre taŭgan itineron. 

                                  Samarkando      Maŭzoleo de Amir Timur (Tamerlan)

   Tiuj du amikoj tre bone zorgis pri ni dum la tuta restado en Uzbekio. S-ro R. mem ŝoforis sian aŭton kaj akompanis nin preskaŭ ĝis la fino de la itinero. Li elektis la restoraciojn kiuj taŭgis al la delikataj okcidentaj stomakoj ... Kiam okazis iu ajn problemo,  ĉiam s-ro R. lerte trovis solvon kvankam li ne parolis nian internacian lingvon sed nur heziteman anglan lingvon, (ne malpli bone ol nia !)

                                         Maŭzoleo de Amir Timur

      Kiam ni ne sukcesis interkompreni unu la alian, s-ro R. telefonis al nia esperanta amiko kaj kun grandaj rideksplodoj ni havis ĉiujn necesajn klarigojn, ĉu por iom ŝanĝi la antaŭviditan programon, ĉu por rendevui post libera tempo, ĉu por ... io ajn !
       Tiaj vojaĝkondiĉoj estis tre agrablaj por ni kaj la du geamikoj (ne esperantistoj) kiuj akompanis nin ĉar de la komenco ni sentis nin tute serenaj.


          Hodiaŭ mi elektis kelkajn fotojn nur el Samarkando sed kompreneble ni vidis aliajn mirindaĵojn en Bukaro, en Kiva kaj aliaj lokoj. Mi nepre sendos aliajn fotojn kiuj verŝajne plaĉos al vi kaj eble donos al iuj la deziron viziti tiun tre agrablan landon kaj simpatiajn loĝantojn.
        

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire