vendredi 28 mars 2014

Post tri semajnoj


                         Jen la ŝoseo kie viro biciklis sur akvo, kiel Jesuo

      Alvenis la tempo foriri el Dakso. La kuracado de mia edzino finiĝas morgaŭ matene kaj ni tuj foriros al nia Normandio posttagmeze. Ni trankvile veturos ankaŭ dimanĉon kaj kredeble atingos Colleville lundon.

     Antaŭ nia foriro, hieraŭ posttagmeze ni denove faris grandan rondiron en la ĉirkaŭaĵoj de la kampadejo kie ni restadis dum tiuj tri lastaj semajnoj.

     Certe la nivelo de la akvo jam bone malaltiĝis. Ĉiuj ŝoseoj nun estas senprobleme uzeblaj post purigado de municipaj laboristoj.

     Tamen restas ankoraŭ multaj inunditaj vojetoj kaj kampoj, aŭ pli ĝuste parte inunditaj.


      Se post tri semajnoj la kampoj ankoraŭ estas tiom plenplenaj de akvo, tio signifas ke la tero ne plu kapablas ensorbi tiun akvon.

     Mia demando estas : post kiom da semajnoj aŭ monatoj tiuj kampoj finfine estos liberaj por la brutaroj ?    Eĉ se ni faris sufiĉe belajn fotojn okaze de la inundoj, ni restas malĝojaj pensante pri la malfacilaĵoj kiuj atendas ĉiuj terkulturistoj kaj bredistoj !
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire