jeudi 26 juin 2014

En Granville

       Antaŭ tri tagoj ni vizitis mian fratinon en Granville. Tiu haveno situas en la departamento Manche, ne tre malproksime de la fame konata Mont Saint-Michel.
                                                                 La vetero estis rimarkinda bela.
 
     Kun miaj fratino kaj bofrato, Gigi kaj mi promenadis sur la mallarĝa pado kiu permesas  ĉirkaŭiri la rokon kie staras la malnova urbo, super la maro.
 
     La maro estis tre kvieta kaj la koloroj tre mildaj. La akvo retiriĝis malkovrante iom post iom la proksimajn rokojn.
 
     Fine de la promenado la pado permesis atingi la havenon. Ĉio estis kvieta.

      Tiam la tajdo estis kvazaŭ malalta. La malgrandaj ŝipoj kusis sur la ŝlimo atendante la reveno de la maro por eliri el la baseno protektita per digo.

    En la alia baseno kiu ĉiam estas fermita la ŝipoj de la fiŝkaptistoj atendis la altan tajdon. La aktiveco de la haveno estis malgranda.
 
     Dume aliaj ŝipoj estis sur aparta kajo por reparadoj diversaj ekster la akvo.

    

 
 

 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire