dimanche 1 mars 2015

"Charlie" estas vivanta !

     La murdo de pluraj ĵurnalistoj kaj desegnistoj de "Charlie Hebdo" okazis la 7an de januaro. Elirante de la lokoj de la satira gazeto, la murdintoj fiere kriis "Oni mortigis Charlie!". La sekvaj tagoj pruvis al tiuj fanatikuloj, al Francio kaj tuta mondo ke ili profunde eraris. Ĉu vi memoras ? 

      Precize unu semajnon post la terura dramo, estis publigita la eksterordinara speciala ekzemplero de Charlie, skribita de la postvivantaj. Preskaŭ ok milionoj da gazetoj estis venditaj dum la du sekvaj semajnoj ne nur en Francio sed ankaŭ en multaj landoj kiuj deziris montri al la barbaroj ke ili ne timis.
          Hundo kuras kun la satira gazeto enfaŭke, persekutita de la kutimaj malamikoj de la satira gazetaro : Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, la Papo, ĝidaisto kaj aliaj malpli rekoneblaj. La titolo signifas " Ni rekomencas!" (kiel antaŭe)
     Post longa silento estis publigita la nova "Charlie Hebdo", la 25an de februaro. Dumtempe la pli malnombraj skipanoj de la gazeto ploris, diskutis, zorgis pri siaj vundoj, vizitis la hospitaligitajn anojn kaj sin demandis pri la estonteco.
          Kial ni daŭrigas "Charlie" ?   "Ĉar oni ne trovis la bremspedalon." respondas la desegnisto sur sia hospitala lito dum ĝidaisto persekutas lin.
   Ĉu daŭrigi ? Kiamaniere ? Kiel administri la mondonacojn kiuj enormkvante alvenis por ilin subteni ? Ĉu novaj ĵurnalistoj kaj desegnistoj deziros kunlabori sciante la danĝeron de tiaj devigoj ? Plie urĝe necesas trovi novajn taŭgajn laborlokojn.
               "Charlie Hebdo" : baldaŭ novaj lokoj.  "Kun vido sur la maro" anoncas iu en la bunkro.
     Kaj jen la respondo !!!  "Charlie Hebdo" daŭrigos sian vojon, sen kompromiso kun iu ajn premo, iu ajn premgrupo, iu ajn politika aŭ religia povo. Kelkaj ĵurnalistoj kaj desegnistoj el aliaj satiraj gazetoj partoprenis apud la kutimaj aktoroj de Charlie. Pro tio, kiel kutime la 16 paĝoj de la gazeto estas legeblaj.
                                "Diru, ĉu hazarde ne estos Mahometo ?"  "M'ne scias... eble..."

     Estis anoncita la publikigo de du milionoj kaj duono de la nova "Charlie". Tamen mi ne sukcesis aĉeti ĝin nek merkredo, nek ĵaudo, nek vendredo, ĉu ĉar oni liveris tro malmulte da ekzempleroj en la librejoj, ĉu ĉar la provizo estis jam elĉerpita kiam mi alvenis. Feliĉe dank'al nova liverado sabaton, mi finfine akiris mian gazeton. Uf !


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire