dimanche 12 juillet 2015

Plibeliĝis nia nova loĝejo

    Mi nun povas prezenti nian novan apartamenton kiu staras ĉe la tria etaĝo de la domego.

     Jen la ĉefa ĉambro kie ni plejofte restadas ĉar ĝi estas la salono kie ni ripozas, kie ni legas, kie ni aŭskultas muzikon kaj spektas televidaĵojn. 


    La televidilon vi ne povas vidi ĉar ĝi estas en la malalta ŝranko fronte al la foteloj.

   En la alia flanko de la sama granda ĉambro ni manĝas. Eĉ kiam la ĉielo nigriĝas tiu ĉambro restas tre luma pro la grandaj fenestroj kaj la ankoraŭ pli granda pordo-fenestro (videbla sur la unua foto).

    Oni bone vidas sur tiu supra foto la du partojn de la ĉefa ĉambro de la apartamento, salono maldekstre, manĝejo dekstre.

     Ofte mi diras ke nia apartamento staras je la pruo de la granda domego, same kiel pruo de ŝipo. Kaj tie sur la triangula teraso ni metis kelkajn florojn kaj kuirherbojn. La zorgoj pri tiu ĉi gardeno ne postulas tro granda tempo !

    La unua dormĉambro apudas la grandan ĉefan ĉambron. En ĝi ni metis unupersonan liton por la estontaj gastoj kiuj vizitos nin, ĉu unu el niaj karaj genepoj, ĉu unu el niaj bonvenaj karaj geamikoj esperantistoj. 

     Laŭokaze duan matracon ni povos metis surplanke por dua gasto. En la angulo apud la normanda ŝranko rimarku kelkajn kartonojn ne ankoraŭ malplenigitaj.

     En la angulo de tiu dormĉambro ni intencas instali bibliotekon sed nuntempe krom la skribotablo mi nur dumtempe metis tabulon sur stabloj. Sube ankoraŭ kuŝas kartonoj plenplenaj da libroj kaj ornamaĵoj.
     Tio estas la  pordo de la unua dormĉambro. La salono-manĝejo estas maldekstre, dekstre situas la necesejo kaj, ne videbla sur tiu ĉi foto, la banĉambro.    La ĵus aĉetita apartamento, krom ŝrankoj kun moveblaj pordoj, nenio loko kapablis akcepti ordigon de niaj nombraj libroj, gvidlibroj, albumoj kaj revuoj pri arto. Mi aĉetis bibliotekon, pli gûste memmunteblan kompleton kaj mi metis ĝin en la sufiĉe larĝa koridoro.

     Jen la dua dormĉambro kie ni tranoktas. Ĝi estas iom malpli granda ol la unua sed tio ne gravas ĉar en ĝi ni nur dormas. 
 
     Videblas en la maldekstra angulo la moveblaj pordoj de la ŝranko. Rimarkinda ankaŭ la manko de muraj ornamâjoj, same kiel mankas ion por meti malantaŭ la kapo de la lito. Ni deziras trovi tiun "kapliton" antaŭ ornami la murojn.
   Ni daŭrigos la viziton alian fojon.
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire