dimanche 21 mai 2017

Nara (1)

     
       La vojaĝo en Japanio daŭris en Nara, unu el la malnovaj ĉefurboj de la lando.         La granda pagodo estas unu el la plej konataj monumentoj de tiu loko.

     

        Jen la templo Todai-ĵi, laŭdire la plej granda templo en la mondo farita el ligno. Eble jes, eble ne? Ĝi impresas la vizitantojn pro siaj dimensioj: 57 metrojn longe, 50 metrojn larĝe, 48 metrojn alte!
 

    
     En ĝi sidas granda Budao, malpli alta ol tiu en Kamakura sed tamen vere impona ( kapo: 5.33 metrojn alte, orelo: 2.54 alte ...)
      Sed la granda Budao ne staras sola en Todai-ĵi. Alia statuo sidas maldekstre, pli malgranda ol la Budao. Tiu ĉi levas la maldekstran manon.                           Dekstre sidas alia kiu levas la dekstran manon.       Ekstere, tiu malghranda statuo el ligno havas grandan sukceson. Laŭdire, tiu kiu karesas genuon kaj samtempe forte deziras ion, vidos sian deziron iĝi realeco!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire