dimanche 14 mai 2017

Vojaĝo en Japanio. Kamakura (1)

 


   Finfine ni revenis el Japanio post unu tuta monato. Ni faris belegan vojaĝon en tiu ĉi lando kie ni havas pli da esperantistaj geamikoj ol en iu ajn lando, inkluzive Francio.


 
    Tiu ĉi vojaĝo estis la kvina kiun ni faris en Japanio. Ĉi-foje ni organizis la vojaĝon por kvar personoj : mia edzino kaj mi sed ankaŭ niaj filo kaj bofilino kiuj unuafoje malkovris Japanion.     Por nia unua vizito, niaj geamikoj proponis Kamakura. Ni elektis vojaĝi printempe por admiri la sakurajn arbojn sed ni timis ĉar oni anoncis fruiĝon de la florado ĉi-jare.     Feliĉe dum la trajnveturo de Yokohama al Kamakura ni vidis, ke multaj arboj ankoraŭ floris. Post nia alveno en la urbon ni promenadis al iu templo kie bele videblis la floroj de sakuraj. Sed ne nur ...     Mi ne intencas rakonti la tutan vojaĝon kaj ne volas skribi pri la vizititaj lokoj same kiel en gvidlibro. Eble mi skribos kelkajn nomojn sub fotoj, almenaŭ la nomojn de la urboj.        Pro tio mi nur proponos al vi akompani nin rigardante la fotojn elektitajn inter la centoj kaj centoj kiujn faris mia edzino. 


    
      Por tiuj kiuj jam vizitis Japanion aŭ por tiuj kiuj loĝas en tiu lando, ili facile retrovos konatajn lokojn. Por la aliaj, mi esperas sentigi al ili la apartan etoson kiu tiel plaĉas al ni en Japanio.     Do, se plaĉas al vi, daŭre akompanu nin en Japanio, la vojaĝo eble plezurigos vin...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire