vendredi 13 juillet 2012

En la valo Averol'


     Vintre kiam ni deziras promenadi ĉirkaŭ la vilaĝo Lanslevillard, ni ne havas multajn elektojn. Nur kelkaj padoj estas disponeblaj por la piedirantoj, preparitaj de specialaj veturiloj kiuj pelas kaj samtempe premas la neĝon.
     Somere, malkiel vintre, multaj elektoj sin prezentas, ĉu en la proksimaj ĉirkaŭaĵoj, ĉu pli malproksime, veturante alten en pluraj direktoj.     Hieraŭ ni elektis tre facilan itineron ĉar ni estis iom lacaj. Ni marŝis laŭ torento kies nomo estas Averol'. Du eblecojn ni havis: ĉu la dekstra rando, ĉu la maldekstra. La maldekstra tre ofte zigzagas, supreniras, malsupreniras, kekajn fojojn tra amaso da rokoj.
      Ni do elektis la dekstran randon, preskaŭ ĉiam ebena!      La promenado estis tre agrabla. La suno bele brilis kaj ni ne renkontis multajn piedirantojn.
     Super tiu valo imponas glaciero kies nomo estas "Charbonnel" (Ŝarbonel). Ĝi staras je pli ol 3000 metroj alte. Antaŭenirante pli profunde en la valo, ni alvenas sub tiu glaciero. La dikeco de la glacio impresas nin kiam oni marŝas sube!
      Aliflanke de la torento, fronte al Ŝarbonel, ni atingis tre malnovan vilaĝeton. Somere nur du aŭ tri domoj estas okupataj de loĝantoj sed vintre neniu loĝas tie pro tre granda amaso da neĝo. La ŝoseo estas fermita, eĉ malpermesita al piedirantoj kaj skiistoj pro lavanga danĝero.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire