vendredi 18 juillet 2014

Alia promenado

      Se vi pretas denove promenadi en la montaro, bonvolu sekvi min. Feliĉe la belaj tagoj revenis post la unua tre malagrabla semajno. Tuj ni bonhumoris kaj foriris sur pli altaj padoj.
 
     Ĉi-jare, pro malvarma kaj pluvema printempo, malfruis la tuta malapero de neĝo. Pli abundas la akvo en la torentoj kiuj kutime estas preskaŭ senakvaj.
 
       
                       Delikataj floroj ĉiam plezurigas la okulojn ... kaj la fotiston !

      Super la arbaro videblas la pintoj kiuj ĉirkaŭas la valon. De kiam ni alvenis, ĝis nun ni ne ankoraŭ ĝuis tian belan spektaklon. Ni ne mankis la okazon fari unu el niaj plej longaj kaj ŝatataj promenadoj.

      Ni atingis nian celon sufiĉe frue. De tie videblas la rimarkinda logo de Mont Cenis. Niaflanke, t.e. en Francio, ni ĝuis tre belan veteron kun granda suno sed aliflanke, en Italio, amasiĝis la nuboj. Feliĉe ili restadis en Italio la tutan tagon !
 
 
  
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire