jeudi 18 septembre 2014

Festo de Asocioj , la sekvo

     Mi ankoraŭfoje parolos pri la festo de la asocioj kiu okazis dimanĉon, la 7an de septembro. Dum la tuta posttagmezo okazis prezentadoj de dancoj, kantoj, muzikoj, inter mallongaj intervjuoj de asociaj respondeculoj.
 
                   Loĝantoj de iu kvartalo regule kunvenis por lerni malnovan usonan dancon

       Sed ni revenu al nia esperanta klubo kaj sia budo. Tie du ĉinaj virinoj el Tajvano surprize malkovris la ekziston de nia lingvo. Maldekstre sperta  esperantisto klarigas al mi ion pri sia vojaĝo en Madagaskaro, antaŭ la Ĉininoj.

       Tiu paro sciis iomete pri esperanto. La viro diris al mi, ke oni devus instrui tiun lingvon en ĉiuj publikaj lernejoj ! Certe, li pravas, sed li mem ne deziras lerni ĝin !!!

     Mi propagandas! Mi invitis tiun eksdirektoron de mezlernejo partop̂reni en la solenaĵo kiu okazos sabaton, la 20an de septembro. Kiu solenaĵo ?

                                                          Klod,  Miŝel L. kaj Miŝel P.   
  Kadre de la 30a datreveno de nia klubo Herouville Esperanto, ni inaŭguros nian skvaron, la Skvaro de l'Esperanto. Jen la ŝildo kiu estos almetita en la skvaro venontan sabaton. Sur la verda manĝtuketo, dekstre vi vidas akvoturon kiu simbolas la urbon Herouville Saint-Clair.

        Antaŭ la ŝildo de la skvaro, la vicubestrino kiu subtenis nian projekton parolas kun viro kiu scias nenion pri nia lingvo. Kvankam ŝi mem scias malmulte, ŝi fiere parolas ... samkiel ĉiuj politikistoj !

      Kun la urbestro de Herouville kaj la vicurbestrino mi ĝoje babiladas , parolante pri la venonta inaŭguro de la skvaro. La urbestro ne diris ĉu li partoprenos en la solenaĵo aŭ ne.
 
     Dum dek kvin minutoj, mi estis intervjuita de ĵurnalistino de la loka radio. Ni kompreneble parolis pri la 30a datreveno de nia asocio kaj pri la lingvo. Ŝi kvazaŭ nenion sciis pri esperanto sed ŝiaj demandoj estis interesaj por klarigi la
celojn de la lingvo.

                                               Klod propagandas ... ŝajne vane

                      Ivo propagandas ... kvankam kaŝitaj tiuj oreloj estis atentaj !

                     

 
 
 
 

 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire