samedi 25 octobre 2014

Dua tago de la staĝo

     
     Sabaton, vespere, Michel Dechy prezentis etan prelegon pri Hergé, la "patro" de Tinĉjo. Ni multe lernis pri tiu fama belga desegnisto. 

    Dimanĉon, la 19an, daŭris la staĝo. La kurso de Michel Dechy temis pri alia bildstrio de Tinĉjo, "La templo de l' Suno".
                   La ĉefa celo de la gvidanto estis malkovri la rakonton de la albumo. Pro tio li legigis plurajn paĝojn, disdonante la diversajn rolojn inter la staĝantoj. Danke al tiuj kiuj vigle rolis la etoso estis ĝoja !

     Dume en la alia klasĉambro, Stano Marĉek daŭrigis la instruadon de la lingvo por la komencantoj. Li iom tro rapide progresis laŭ la opinio de la staĝantoj. Feliĉe li ofte revenis malantaŭen por plifortigi la tutnovajn konojn. 

 
      Post tiom da klopodoj la tagmanĝo estis bonvena. La konversacioj estis viglaj ... kaj la tempo tro rapide pasis. Aplaŭdite de la manĝantoj, la organizantoj tiam malfruigis la horon de la posttagmezaj kursoj.

      Malpli viglaj estis la kursanoj post la tagmanĝo kaj la kafo ! Nia juna amiko ne plu eltenis kaj ekdormis surtable kelkajn minutojn. Ĉu nur esperanto lacigis lin ?

Ni denove kantis antaŭ la fino de la staĝo. Ĉiuj, eĉ tiuj kiuj laŭdire ne kapablas kanti, diris ke la komuna kantado estis grava momento.
La staĝantoj foriris kaj malgranda skipo purigis kaj ordaranĝis la lokojn. La unua bilano estis farita. Ĝi aspektas ĝenerale bona sed ni devos pliprofundigi tion, pôst kelkaj tagoj. 
 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire