vendredi 10 octobre 2014

Ekspozicio pri esperanto

      Kadre de la 30a datreveno de la asocio Herouville Esperanto, ni planis organizi ekspozicion pri la lingvo esperanto en la biblioteko de nia urbo. Ĝi estos prezentita de la 7a ĝis la 26a de oktobro.

     Lundon, la 6an de oktobro, kelkaj membroj de la klubo rendevuis en la biblioteko kiu estis fermita al publiko.
 
     Panelojn eldonitaj de la franca asocio nia klubo akiris antaŭ kelkaj jaroj. Ili belaspektas, kvankam miaopinie ili postulas tro longan legadon, kiu povas malhelpi tiujn, kiuj ne havas specialan intereson.

      Dum la viroj zorgis pri la paneloj, la du Miŝel prezentis diversajn aĵojn kaj gratulleterojn senditaj de eksterlandaj geamikoj esperantistoj.
 
     El kelkaj urboj kies esperantaj kluboj ni vizitis en pluraj landoj, ni ricevis belajn atestojn okaze de nia jubileo. Tiuj leteroj havas grandan valoron por ĉiuj kiuj travivis la multajn amikajn renkontiĝojn. Ni estas dankemaj al ĉiuj geamikoj niaj kiuj sendis ion por nin kuraĝigi.
    
 

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire