dimanche 12 octobre 2014

Ekspozicio (2)

      Dum la instalado de la ekspozicio en la biblioteko de Herouville, ni havis kelkajn malfacilaĵojn. Protekti la dokumentojn senditaj de niaj geamikoj sub vitroplasta kovrilo estis delikata manovro.
 
     Plurfoje ni mismanovris antaŭ sukcesi belan prezenton ĉar la stofo emis tro aŭ ne sufiĉe ĉifi tuj kiam mi metis la kovrilon.
 
     Mi nun lasas vin rigardi la dokumentojn fotitaj tuj post la fikso de la vitroplasta kovrilo.
                                                
     Ni ricevis gratulmesaĝojn el pluraj landoj : Aŭstralio, Belgio, Britio, Ĉekio, Italio, Japanio, Pollando, Rusio, Uzbekio. Tiom da atestoj ĝoĵigis nin. Bedaŭrinde ne eblis prezenti ĉiujn en la disponebla loko.
 
      Sur la granda monda mapo ni, per pingloj montris de kiuj landoj venis la esperantistoj kiuj vizitis nian klubon dum iom malpli ol 30 jaroj. Entute, de kiam la tiamaj membroj komencis kalkuli, vizitis la klubon 133 esperantistoj el 36 landoj.
 
      Mesaĝoj kaj fotoj sur la "Ora Libro" de la klubo memorigas al ĉiuj la tre agrablajn momentojn travivitaj kun la vizitintoj. 


       Ni ne forgesis prezenti la afiŝojn de prelegoj pri kiuj ni faris veran reklamon.
Nepre necesus ke mi reiru por foti pli precize ĉiujn afiŝojn...
 
       
 
      


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire