mercredi 28 octobre 2015

Aŭtunaj koloroj en nia kvartalo

     Iun matenon, antaŭ unu semajno mi kredas (aŭ iom pli) mi surprize vidis viron en sia nacelo kiu estis okupata pri arbo ĝuste fronte de nia apartamento. Mi timis, ke li estis tranĉanta branĉojn kies folioj estis flaviĝantaj.
 
     Feliĉe mi eraris ! Li estis instalanta elektrajn fadenojn tra la branĉoj kaj li estis ĉirkaŭanta la tutan arbon per tiu fadeno. Tiam mi komprenis ! Li estis metanta elektrajn girlandojn por la venontaj festoj , Kristnasko kaj Novjaro. Oni ne perdas tempon en nia nova urbo ĉar restas multe da tempo ĝis la jarofino !
 
    Kelkajn tagojn poste mi denove ĝuis belan spektaklon  kiam mi levis la rulantan ŝutron de la salono. Tian belan sunleviĝon mi kapablas ofte admiri ĉar ĉiumatene mi frue ellitiĝas dum mia edzino ankoraŭ dormas. Tial mi fotas, ne nur por vi karaj legantoj, sed ankaŭ por ŝi !!!
 
    La saman matenon, post la matenmanĝo mi vidis el la teraso, ke alvenis la momenton foti la arbojn de nia avenuo ĉar kelkaj jam estis sufiĉe flava kaj baldaŭ povus fali la foliojn se pluvo kaj vento alvenus.
 
     Srangas ke tiuj arboj, kiuj ĉiuj apartenas al la sama speco de aceroj ne flaviĝas samtempe. Dum la folioj de kelkaj jam falas, aliaj restas tute verdaj.  La avenuo kie ni loĝas havas belan aspekton, ĉu ne ? Despli belan ke la veturado de aŭtoj estas malpermesata !

     Kiam ni loĝis en nia vilaĝo, ni de tempo al tempo venis en Caen sed ni neniam atentis pri la ŝanĝoj de la foliaroj. Ni estis okupitaj pri diversaj aferoj, precipe vizitado de magazenoj sed neniuokaze por rigardi la arbojn !
       
    Sed nun ĉiutage ni havas la ŝanĝantan spektaklon antaŭ niaj okuloj kaj ni tre feliĉas. Ni nepre devos programi promenadojn en la urbo kaj malkovri nekonatajn lokojn, eĉ aliajn jam konatajn sed neniam viditajn de ni aŭtune.

 
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire