jeudi 10 décembre 2015

La vivo daŭras

   Dum nia mallonga restado en Parizo, ni vidis multajn policistojn kaj militistojn. Grupoj de tri-kvar homoj marŝis surtrotuare, staris antaŭ kaj en la publikaj lokoj, en la metrostacioj, antaŭ la enirejoj de muzeoj ... kun pafilo en mane staranta sur la brusto.  
  Ni ne rimarkis apartan maltrankvilon de la metrovoyaĝantoj kaj piedirantoj. Ankaŭ la vizitantoj en la muzeoj ŝajnis trankvilaj. Sed kiam karavano de policistoj en hurlantaj busoj rapide alvenis por atingi oni ne scias kiun celon ...  mienajŝanĝoj kaj pli rapida marŝo tuj rimarkiĝis sur la trotuaroj ! Neniu forgesis la ĵus pasintaj atencoj de la 13a de novembro !

                                 La spektaklo devas daŭri !
                                    (desegnaĵo eltirita de Charlie Hebdo)                  
                         
    Tamen tre rapide Parizanoj kaj turistoj strebis vivi samkiel antaŭ la atencoj. Dank'al belega suna vetero nombraj estis la klientoj ĉe la terasoj de kafejoj kaj multaj teatroj, kinejoj, koncertejoj, kabaredoj, trinkejoj ... remalfermiĝis du aŭ tri tagojn post la atencoj. La klientoj estas malpli nombraj sed la vivo daŭras malgraŭ ĉio ! 
                           

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire