vendredi 4 décembre 2015

Muzeo de Montmartre

       Jaŭdon, la 26an de novembro, kun mia edzino, mi iris en Parizon por mallonga restado, ĝis sabato posttagmeze. Tiu restado estis planita de pli ol unu monato. Malgraŭ la teruraj atencoj kiuj okazis la 13an de novembro, ni ne ŝanĝis nian programon.
     
     Ni unue vizitis etan muzeon en la kvartalo "Montmartre". Ĝi ne estas unu el la plej famaj muzeoj en Parizo sed, ĉar ni neniam vizitis ĝin, ni estis scivolemaj vidi pentraĵojn de malpli konataj pentristoj.

    La pentraĵoj viditaj en la unuaj ĉambroj de la malmoderna muzeo ne tre multe interesis nin. Ili ĝenerale estis malĝojaj pro la malhelaj uzitaj koloroj. Mi ne fotis ilin ĉar precipe temis pri portretoj de nekonatoj.
    
     Pli interesis nin la pentraĵoj de Maurice Utrillo. La unua foto montras la ateliero de la artisto kiu pasigis sian tutan vivon en Parizo kaj pli precize en "Montmartre". Sian naskiĝlokon li senĉese pentris kaj desegnis.
    Kiam Maurice Utrillo vivis tie, la kvartalo similis al vilaĝo, for de la stratsvarmo de la granda urbo. La pentraĵoj faritaj de la artisto atestas pri tio. Ĉu tiu ĉi vidaĵo pensigas vin pri la franca ĉefurbo ?
    Observante la detalojn de tiu pentraĵo, se vi jam vizitis Parizon aŭ vidis bildojn sur gvidlibro, vi eble rekonos la blankan preĝejon "Sacré Coeur" ("Sankta Koro"), konstruita sur la klimakso de la monteto Montmartre.
      Jen infanoj kaj gepatroj kiuj atendas antaŭ iu elementa lernejo. Mi ne scias ĉu tiu lernejo ankoraŭ ekzistas hodiaŭ. Mi ne trovis ĝin sur la mapo.
      Inter la amaso de desegnaĵoj prezentitaj mi elektis du. Tiujn desegnaĵojn la artisto faris por prepari la venontan pentraĵon.
 
      La saman desegnaĵon mi trovis aparte sed ĉî-foje M. Utrillo aldonis kolorojn. Tamen li faris alian elekton pri tiuj koloroj (se la unua pentraĵo fotita montrita ĉi-supre rezultas de la du lastaj desegnaĵoj). 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire