jeudi 3 mars 2016

Sinkronigita danco sur glacio

       Temis pri konkurso kiu jam komencis sabaton por la pli junaj partoprenantoj. La virino en la enirejo precizigis la fakon de la konkurso : sinkronigita danco sur glacio. Kaj afable ŝi invitis min iri ene por libere spekti la matenan trejnadon.

      Mi neniam vidis tian spektaklon do mi dankis la afablan virinon kaj supreniris ĝis la sidŝtuparoj. Post rapida ekrigardo mi revenis hejmen por informi mian edzinon pri la okazaĵo kaj ni kune revenis sur la sidŝtuparojn.

      Sen surprizo mi vidis sur la glacio la gejunulojn kiuj iom pli frue trejnadis sur la placo de hipodromo. Jam estis preskaŭ tagmezo kaj la grupo sur glacio estis la lasta. Posttagmeze okazos la konkurso.

     Post rapida interkonsento inter Gigi kaj mi, ni decidis aĉeti biletojn por vidi la posttagmezan spektaklon. Ni alvenis tre frue antaŭ la komenco de la konkurso por havi taŭgajn sidlokojn, meze de la sidŝtuparoj.

    Kvankam ni scias nenion pri la danco sur glacio, ni pasigis tre agrablan momenton. Facile rimarkinda estis la diferenco inter la sinsekvaj grupoj kiuj  dancis. Kiam oni anoncis la sumon de la notoj donitaj per la ĵurianoj, ni havis konfirmon pri la pravigo de nia sento.

      Iom surprizis nin la juĝantaro. Nur virinoj estis la ĵurianoj. Ĉu ĉar la dancistoj sur glacio konsistis el je naŭdek naŭ procento da inoj ?

      Samtempe kiam antaŭiris la konkurso, la grupa dancnivelo evidentiĝis. Dum la unuaj akiris inter dudek kaj kvardek poentojn subite la sumon atingis pli ol kvardek kaj eĉ pli ol kvindek poentojn.

     Tiam oni rimarkis paŝojn pli malfacilajn kaj dancomovojn pli estetikaj. Ĉefe la dancistoj pli bone kaj bele faris la samajn paŝojn, la sămajn dancomovojn ĉiuj kune. Sinkronigitan dancon ni tiam pli bone aprezis.

      Kiam alproksimiĝis la fino de la konkurso ni estis pli spertaj por diri ĉu tiu ĉi ĵus pasinta grupo estis pli aŭ malpli bona ol ĉi tiu. Ni ne ĉiam pravis ! Plurajn fojojn la juĝantaro malpravigis nian opinion !

      Nun mi ne plu scias kion diri pri tiu okazaĵo ! Mi lasas vin rigardi la lastajn fotojn pri la pli spertaj grupoj.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire