dimanche 15 mai 2016

En Germanio (2)

     Alian urbon ni vizitis kun niaj germanaj geamikoj. Ĝi nomiĝas Bamberg. Pli granda ol la unue vizitita urbeto Wertheim, Bamberg konservis sian tipan karakterizitan stilon, tiu de la granda regiono Baviero.


       La urbo naskiĝis mezepoke kaj estis transformita en barokan urbon dum la XVII kaj XVIIIaj jarcentoj fare de la sinsekvaj episkopoj-princoj.


       Henri la dua, imperiestro de la Sankta Imperio elektis Bamberg kiel ĉefurbo en la dekunua jarcento.

                                                           Preĝejo Sankta Jakobo


        Multiĝis en la urbo la historiaj monumentoj kaj preĝejoj. Ni nur vizitis tiun ĉi preĝejon. Ĝiaj simplaj blanka pureco kaj etoso tre plaĉis al mi.
        Bonŝance Bamberg ne suferis dum la Dua mondmilito. Ĝi ne estis detruita kiel la plimulto de la germanaj urboj.


        Jen la maldekstra parto de la malnova urbodomo. La dekstran fkankon oni restaŭras, ĝi estas kaŝita de skafaldoj.
      

                     Tiu bela granda domo staras proksime de la urbodomo.


        Bamberg ankaŭ estas fame konata por iu aparta speco de biero. Laŭ la diroj de niaj germanaj amikoj, ĝi estas apenaŭ trinkebla ! Tiuj viroj ŝajne ne havas la saman opinion !


                                                                  Je nia sano !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire