mercredi 21 juin 2017

Kien trovi freŝan aeron?      Jam de kelkaj tagoj okazas varmegaj tagoj en Francio. Malbonŝance la plej altajn temperaturojn ni suferas en la sudokcidenta parto de Francio kie ni restadas de la 10a de junio.     Kvankam Dakso staras kvardek kilometrojn for de la Atlantika Oceano, ni veturis al pli freŝa aero sur iu plaĝo de la oceana marbordo. Ni ne bedaŭris nian klopodon!     Kiam ni forlasis la kampadejon en Dakso iun posttagmezon de la pasinta semajno, la temperaturo estis 36 gradoj ĉe la ombro. Kiam ni alvenis sur la parkejo proksime de la maro, nur 25 gradoj!     Dum pluraj horoj ni ĝuis tiun tre agrablan pli freŝan aeron. Malforta vento venis el la maro kiu alportis veran agrablaĵon. Post tiu unua bona sperto ni jam tri pliajn fojojn reiris al la oceana marbordo.     Komreneble ni baniĝis en la oceano. La temperaturo estis taŭga por mi kiu kutime ne ŝatas baniĝi pro tro malvarma temperaturo. Fakte de multaj jaroj mi ne plu baniĝis en la maro!     Tamen nepre necesas sin bani nur en la parto de la plaĝo kie du personoj gvatas la banantojn. Kom̆pare kun aliaj plaĝoj tiu ĉi gvadata  parto estas tre mallarĝa.


     Jen la kialo: laŭ tiu tre longa kaj rekta marbordo okazas forta nord-suda fluo kontraŭ kiu êc bonaj naĝantoj malfacile povas lukti. Plie, la ondoj sur tiaj plaĝoj estas tre fortaj, do danĝeraj.      Neniuokaze estas permesate transiri la lokon kie formiĝas tiuj fortaj ondoj. La du personoj kiuj gvatas la banadon de la turistoj tre vigle agadas por malpermesi tion.       Pro tio la parto kiun ili gvatas estas ne tro larĝa. Ekster la limoj de tiu parto la banado estas malpermesata. Tamen tro da personoj fajfas pri tiu malpermeso kaj ... ĉiujare pluraj personoj dronas!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire