jeudi 18 décembre 2014

Ni kantis !!!


      La 20an de septembro, kiam ni inaŭguris la skvaron de l'esperanto, niaj rusaj geamikoj el la ĝemelata urbo Tiĥvin surloke gvidis du kantojn. Ĉar bedaŭrinde neniu kapablas ludi gitaron en nia grupo, ni kun granda plezuro aprezis tiun apartan momenton. Ĉu pro la manko de muzikisto, ĉu por aliaj kialoj, ni tro malofte kantas dum niaj kunvenoj.

     En la ĉeestantaro kiu staris dum la inaŭguro, unu virino rimarkis, ke se ni emas kanti, fakte ni ne povas tre bone tion fari pro manko de gvidanto. Antaŭ du jaroj, tiu virino partoprenis en la staĝo pôr komencantoj kaj kelkfoje venis aŭskulti prelegojn de esksterlandaj esperantistoj. Tamen ŝi ne estas membro de la klubo.
 
     Antaŭ kelka tempo tiu Martine proponis al ni akompani niajn kantojn la lastan mardon de decembro antaŭ la ferioj. Kvankam ŝi de longe ne ludis gitaron, ŝi deziras plezurigi nin. Mi donis al ŝi la libreton "Oraj kantoj" kaj la KDojn. Tiam ŝi laboris hejme por konatiĝi kun la elektitaj kantoj.

     Tiam ni havis nian unuan sperton kun Martine. Ĉiuj estis hezitemaj kompreneble. Ni, ĉar ni ne kutimas esti akompanataj de muzikilo, do sen tro respekti la taŭgan ritmon aŭ la paŭzojn. Ankaŭ Martine estis hezitema ĉar ŝi ne havis sufîĉe da tempo por bone studi la kantojn.
 
     Tamen, iom post iom, kanton post kanto, ni pli-malpli sukcesis kune kanti kun Martine (aŭ Martine kun ni). Pro la tro longa tempo sen ludi, la fingroj de  Martine suferis. Ankaŭ niaj voĉoj suferis ĉar ni ne kutimas tiel longe kanti. Je la fino ni ĉiuj estis feliĉaj, des pli ke Martine proponis al ni reveni post pli serioza laboro siaflanke. Ni mem promesis al ŝi regule kanti solaj kaj traduki francen por ŝi la tekstojn de la kantoj.
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire