mercredi 28 mars 2012

         Lundon, postagmeze ni rehejmiĝis en Colleville. Ni faris bonan vojaĝon tra Francio en bonaj kondiĉoj ĉar la suno ĉiam akompanis nin.
      Antaŭ sendi novaĵojn el Normandio mi iom parolos pri la ĵus forlasita regiono.

    

       Vendredon ni promenadis en la arbaro ne malproksime de Dakso. La vetero estis milda, tre agrabla.
En tiu arbaro preskaŭ ekskluzive kreskas pinarboj. Nur kelkaj kverkoj aperas de tempo al tempo.


     Antaŭ kvar jaroj tre forta tempesto trafis Francion. Tiu arbaro multe suferis kaj ofte estis malpermesita promenadi ene.  Arboj falitaj aŭ rompitaj estis tiel nombraj ke ankoraŭ nun restas grandaj lokoj damaĝitaj. Aliloke ĉiuj trunkoj, ĉiuj stumpoj estas forigitaj kaj arbidoj jam kreskas.      La tradiciaj domoj en Landes estas malaltaj, tre simplaj, ofte ĉirkaŭitaj de pinarboj.
      
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire