lundi 15 avril 2013

Freneziĝinta klimato


     Se vi ne plu bone memoras, bonvolu relegi tion kion mi skribis la 8an de aprilo. Mi raportis pri la sabata promenado laŭ la marbordo kiun ni ĉesigis pro la malvarmeco de la vento.
     Poste mi demandis min ĉu la vintro vere estis malaperanta ĉar iom mildiĝis la temperaturo.


     Hieraŭ, dimanĉon la 14an de aprilo, ni denove promenadis en la sama loko. Unue mi malfacile trovis lokon por parkadi nian aŭton. La parkejo estis plenplena.
     Sur la digo multaj promenantoj paŝis printempe vestitaj, ĉu veŝto surbrake, ĉu maniko de ĉemizoj falditaj ...


     Sed la plimulto de la homoj estis sur la plaĝo mem. La malforta vento estis milda kaj la maro tre kvieta, sen ondoj. Multaj personoj tamen ne senvestiĝis sed emis nudpiede resti en la akvo.


      Aliaj antaŭvidis la tre favorajn klimatkondiĉojn. Ili sin vestis per bankostumoj kaj kunportis la somerajn aĵojn por komforte restadi sur la sablo proksime de la maro. Tamen neniu kuraĝis sin bani.  
   Tiu hundo kuraĝe sin banis devigante sian mastrinon eniri la akvon pli malproksime ol ŝi pensis, kvankam ŝi ne surmetis la taŭgajn veŝtojn.


     Evidente ĉiuj homoj estis tre feliĉaj retrovi la sunon kaj la mildecon de la vetero. Post tiu tre longa kaj nekutime malvarma senfina vintro ĉiuj korpoj bezonis aerumi en agrabla medio. 
       Kiel tiuj personoj  kiuj paceme ĝuas la kvazaŭ someran mildecon de tiu eksterordinara tago, mi ankoraŭ aldonos kelkajn bildojn kiuj montras la feliĉon de ĉiuj, ĉu infanoj, ĉu plenkreskuloj.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire