dimanche 29 décembre 2013

Bondeziraj kartoj

     Kiel kutime tiuepoke ni ricevis leterojn el Japanio. Fidelaj amikinoj ĉiujare sendas siajn bondezirojn okaze de Kristnasko kaj Novjaro. Niaepoke kiam kvazaŭ tute malaperis la tradiciajn leterojn mi ege feliĉas ricevi ilin. Koverton kun belaj poŝtmarkoj mi neniam plu ricevas krom tiuokaze.
  


    Ĉiuj scias, ke en Japanio Kristanoj malmultas. Tamen Japanoj pli kaj pli festas Kristnaskon kiel en niaj okcidentaj landoj. Tion ni rimarkis surloke kiam ni vizitis tiun landon. Jam en oktobro videblis ornamaĵoj ĉie en stratoj kaj en montrofenestroj de kvazaŭ ĉiuj magazenoj. Mi aparte memoras la gigantan jularbon en la stacidomo de Kioto kaj ĉiujn girlandojn. Kaj tre ofte "Merry Christmas"  oni povis legi ie ajn.

     Mi tre ŝatas ricevi la belajn poŝtkartojn kun la tradiciaj desegnaĵoj. Malfermante la koverton de la leteron oni ne povas erari pri la deveno de la sendo ! Jes ja !


      Tamen dubo tuj aperas en mia menso ! Kian strangan japanan skribaĵon aperas ene ! Ĝi tute ne taŭgas (miaopinie). Kial do la angla skribaĵo aperas en tiaj bondeziraj kartoj ?
     Ĉu tiuj kartoj uzeblas nur por sendi eksterlanden ?
      Sed mi ricevis alian specon de bondezira karto. Skribis ĝin per japana tuĉo afabla amikino kiu loĝas en Date, proksime de Fukuŝima. 
     Ŝi skribis 80 tiajn kartojn por sendi al ĉiuj geamikoj ! Terura laboro !!! Sed kian plezuron ricevi tian artaĵon !
    Ŝi samtempe aldonis la esperantan tradukon de la teksto kiun mi transdonas por ĉiuj nejapanaj legantoj.
Oni legas de supre sobe kaj de dekstre maldekstre:  "Feliĉan Novjaron!" ; "Mi deziras ke vi fartu bone kaj havu novjaron kun feliĉo" . (la du maldekstraj linioj estas la adreso kaj la nomo de la aŭtoro).


        Koran dankon karaj amikinoj ! Mi fieras esti via amiko.
      Mi sendas al vi kaj al ĉiuj geamikoj miaj plej sincerajn salutojn kaj amikajn pensojn dezirante al vi sanon, feliĉon, prosperon kaj precipe PACON

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire