mardi 25 juin 2013

Alia interveno en alia mezlernejo


     Jaŭdon, post la interveno en Bayeux, niaj amikoj vizitis alian mezlernejon en malgranda urbo, Merville-Franceville. Same kiel en Bayeux, la aŭskultantaro konsistis el gelernantoj inter 12 kaj 14 jaraĝaj.
    La estraranoj de tiu ĉi establo tre bone akceptis nian etan grupon en tre agrablaj lokoj.
      Ankoraŭ tie du grupoj sinsekvis por aŭskulti la prelegon de Hori Jasuo. La profesoro de la unua grupo (40 lernantoj) petis, ke nia amiko prefere insistu pri la nuklea akcidento dum la respondeculo de la dua grupo elektis pli paroli pri la tertremo kaj ĉefe la cunamo.
     Same kiel en Bayeux, la gelernantoj de tiu dua mezlernejo restis ege atentemaj ĝis la fino de la prelego. Tiam ili havis tiom da demandoj, ke ili ne leviĝis kiam sonis la fino de la normala kurso kaj, male, demandis ankoraŭ plu.
      Tradukis tie Yves kaj mi. La lernantoj kaj la profesoro estis tre kontentaj, ankaŭ ni.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire