dimanche 30 juin 2013

La gluaĵoj de Penelope

     Dum la turneo de Hori Jasuo kaj Arai Toŝinobu okazis ekspozicio de artistino kiu loĝas en Hérouville-Saint- Clair. Ŝi nomiĝas Penelope kaj faris kvar grandajn gluaĵojn post la nuklea akcidento de Fukuŝima.
 
     Dum unu jaro Penelope kolektis la ĵurnalojn "Le Monde" kaj apartigis ĉiujn artikolojn kiuj traktis la japanan katastrofon. Ŝi tranĉis frazojn kaj vortojn por fari pli malpli longajn pecojn kiujn ŝi poste gluis.
 

     La fonto de ŝia inspiro estis la fame konata ondo de Hokusai. Penelope gluis la frazojn kaj vortojn, kelfoje nur literojn por aperigi la ondon.
 
     Kompreneble la centralo de Fukuŝima aperas en bona loko sur la gluaĵo dum la titolo de la ĵurnalo "Le Monde" ĉirkaŭas la tutan verkon.
 
      Por fari la unuan verkon Penelope laboris dum unu tuta jaro. La tri aliajn ŝi faris dum la sekvanta jaro.
     Tiu laboro impresis niajn japanajn amikojn kaj estis tre ŝatataj de ĉiuj samideanoj kiuj vidis la ekspozicion.
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire