vendredi 28 juin 2013

Prelego en gimnazio
     Vendredon, la 21an de junio la normanda turneo de Hori Jasuo kaj Arai Toŝinobu daŭris en la apuda departamento Manche (esperante maniko).
     Loka esperantisto, eksprofesoro de privata gimnazio Jean-Paul II (Johano-Paŭlo la dua) en la urbo Coutances invitis ilin prelegi antaŭ ĉirkaŭ tridek gelernantoj, inter 15 kaj 17/18 jaraĝaj.

    Ankoraŭfoje la pritraktita temo estis la tertremo, la cunamo kaj la nuklea akcidento de la Tohoku regiono. 
     Ni antaŭsupozis ke adoleskantoj estus interesataj de tiu ĉi temo despli ke ili loĝas en regiono kie atomcentraloj estas konstruitaj apenaŭ kvardek kilometrojn for (tiu de Flamanville) kaj malpli ol sesdek kilometrojn for (tiu de La Hague).

     Ni eraris ! Tiuj gelernantoj sin kondutis malpli bone ol la malpli aĝaj lernantoj en la du mezelernejoj vizititaj. Dum Jasuo parolis, dum Gigi tradukis, sidantaj en la malantaŭaj vicoj de seĝoj kelkaj grupoj babilis pri tute aliaj aferoj.     Post malpli ol unu horo kiam aŭdiĝis sonorilo, kelkaj "aŭskultantoj" foriris, aliaj eniris dum la esperantistoj atendis por daŭrigi la klarigojn.

     Miavice mi tradukis la paroladon de Jasuo. Ni ĝis la fino fintraktis la temon ĉar ni rimarkis, ke ne ĉiuj ĉeestantoj estis malatentemaj, precipe knabinoj kiuj montris sian intereson demandante nian amikon antaŭ la foriro de la tuta grupo.
     Filipo, la esperantista amiko de Coutances estis desapontita pri la konduto de tiuj gelernantoj kaj ankaŭ de la estrararo de la establo. Ĉar neniu bonvenigis nin kiam ni alvenis en tiun gimnazion.
    Jasuo kaj mi diris "Tio ne gravas, ili tamen aŭdis paroli pri la katastrofo kaj pri esperanto ! Eble kelkaj semoj restos kaŝitaj en iuj cerboj kaj neniu scias kio povus estonte okazi !"
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire