mardi 25 juin 2013

Dua prelego

     La programo de niaj japanaj amikoj estis tre densa. Ili foriris hieraŭ post dek prelegoj faritaj dum la kvin pasintaj tagoj en Normandio.

     Post la unua prelego en la urbodomo de Hérouville-Saint-Clair, merkrede matene Hori Jasuo prelegis en mezlernejo en la urbo Bayeux. Li kaj lia amiko Arai Toŝinobu, akompanataj de Yves kaj Gigi, estis tre afable akceptitaj.
     Unu post la alia du grupoj de 12 ĝis 14 jaraĝaj gelernantoj partoprenis en la kunveno. La unua grupo konsistis el ĉirkaŭ 60 gelernantoj kaj la dua ĉirkaŭ 40.
     Dum iom malpli ol unu horo, ĉiufofe Jasuo parolis pri la tertremo kiu okazis la 11an de marto 2011 kaj la cunamo kiu tuj sekvis. La dua parto de la prelego temis pri la terura nuklea akcidento.
      La tradukon faris du anoj de nia esperanta klubo Hérouville Esperanto, Yves kaj Gigi.
     La lernantoj restis tre atentemaj dum la tuta kunveno. La profesoroj kaj la estro de la mezlernejo multe dankis Jasuon pro la kvalito de sia prelego.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire